Skip to content
Cowshed Logo

Cowshed Logo

Golygydd fideo (Cyfrwng Cymraeg)

Mae gan Cowshed enw da am gyflawni gwaith dylanwadol sy’n gwneud gwahaniaeth. Yn sail i lawer o’n hymgyrchoedd gwobrwyog mae cynnwys fideo creadigol. Rydyn ni eisiau dod â rhywun mewnol i helpu i wneud y cynnwys creadigol deniadol a dewr y mae Cowshed yn enwog amdano. Byddwch yn rhan annatod o’r tîm creadigol o ddylunwyr, … Continued

Cowshed Logo

Video editor (Cymraeg speaking)

Cowshed has a reputation for delivering impactful work with meaning. Underpinning many of our award-winning campaigns is creative video content. We want to bring someone in house to help make the engaging and brave creative content that Cowshed is famous for. You will be an integral part of the award-winning creative team of designers, creative … Continued

Cowshed Logo

Ysgrifennwr Copi Cymraeg

Rydym yn chwilio am Ysgrifennwr Copi Cymraeg creadigol i’n cynorthwyo i flaenoriaethu’r Gymraeg ar draws ein holl ymgyrchoedd. Byddant yn cael y dasg o sicrhau bod ein negeseuon yn cyrraedd ac yn taro deuddeg gyda chynulleidfaoedd Cymraeg eu hiaith. Rydym yn angerddol dros yr iaith ac yn falch o fod yn asiantaeth ddwyieithog. Gadewch eich … Continued